[HCM] Mind Coach Certification – Chứng chỉ Huấn luyện viên tâm trí Tháng 9

24,000,000

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

– Phân biệt được các thể loại coaching phổ biến.

– Xác định được tầm nhìn cá nhân khi trở thành một Huấn luyện viên (Coach).

– Tiến hành các buổi coaching tạo ra thay đổi bền vững nơi khách hàng.

– Nhận ra các vấn đề tâm lý đang ngăn cản khách hàng đạt mục tiêu.

– Rèn luyện các Năng lực cốt lõi của Coach theo yêu cầu của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế – ICF(*).

– Sử dụng các công cụ và biểu mẫu để tiến hành các buổi coaching cho khách hàng.

– Ứng dụng coaching như một nghề nghiệp để tạo ra các nguồn thu nhập mới cho bản thân.

– Biết cách lựa chọn lĩnh vực để tiến hành coaching với khách hàng của mình.