[HN, HCM] Wake Up

187,0001,397,000

Học viên sẽ được học:

  • Bản đồ hành động chi tiết để có thành công bền vững trong 10 năm tới
  • Những nguyên tắc vàng để GIỮ được nhiều nhất số tiền bạn đã kiếm được (tin tôi đi, nó còn quan trọng hơn cả khả năng kiếm tiền của bạn đấy)
  • Làm thế nào để tham gia vào thế giới đầu tư phức tạp ngay cả khi bạn đang làm thuê
  • Sự thật về những công cụ tạo ra thu nhập thụ động (mà sẽ không một nhà đầu tư nào hé lộ cho bạn)
Xóa