[HCM] Yoga Trị Liệu: Tìm Thấy Chính Mình

6,000,000 5,399,000

Mục tiêu: Dùng Yoga và thuật tâm lý để điều trị các vấn đề tâm lý học viên đang gặp phải. Từ đó giúp học viên giải quyết và xây dựng phương pháp để ổn định, lấy lại cân bằng trong cuộc sống