[HCM] Yoga kid cuối tuần

200,000 0

Những lợi ích cụ thể của Yoga đối với trẻ em đã được các chuyên gia khẳng định:

1/ Kết quả học tập tiến bộ
2/ Điều chỉnh tư thế ngồi
3/ Hòa đồng với bè bạn
4/ Giảm căng thẳng