[HCM] Tâm lý học ứng dụng trong đời sống

2,900,000 2,590,000

Khóa học tâm lý ứng dụng, với phương pháp ứng dụng tâm lý học Phật giáo kết hợp Nhân Tướng học, bạn sẽ được học:

Cách ứng dụng Bát chánh đạo, 3 gốc rễ, 3 báu vật, Khổ đế, Nhân Tướng trong nhận diện và giải quyết các vấn đề tâm lý.
Cách tạo phước đúng mỗi ngày.
Ứng dụng như lý tác ý và hướng tâm đúng đắn.
Lợi ích bền vững:
Hiểu tâm lý chính mình để biết cách lãnh đạo bản thân.
Phương pháp rèn luyện tâm lý đại bàng.
Nghệ thuật nắm bắt tâm lý trong tình yêu, hôn nhân, gia đình và cách ứng xử.
Tâm lý ứng dụng trong công việc để phát triển sự nghiệp.
Ứng dụng tâm lý trong tư vấn, giúp đỡ người khác.