[HCM] Khoá học Content Marketing Tháng 8

5,500,000

Bạn sẽ được học:

  • Tư duy về hành trình mua hàng của khách hàng
  • Kiến thức chi tiết về content đa kênh
  • Cách đặt mục tiêu Content cho các kênh chuẩn phù hợp với mục tiêu doanh số
  • Cách lập kế hoạch chi tiết content đa kênh
  • Cách dự trù chi phí và phân bổ nhân sự phù hợp