[HCM/Đà Nẵng] Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Tháng 10

8,400,000 7,812,000

Các Coach đã được ICF chứng nhận sẽ rèn luyện cho bạn những kỹ năng thiết yếu trong lĩnh vực coaching chuyên nghiệp như: lắng nghe hiệu quả, đặt các câu hỏi trúng trọng tâm, giao tiếp trực tiếp, tập trung vào hiện tại và suy nghĩ như một người chuyên nghiệp trước các vấn đề khó khăn.