[HCM] Advanced Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Nâng cao Tháng 4

6,400,000

– Hiểu rõ vai trò của Người lãnh đạo với kỹ năng Huấn luyện trong tổ chức.
– Chia sẻ được các lĩnh vực, tình huống thực tế có thể sử dụng Huấn luyện trong doanh nghiệp.
– Triển khai biện pháp hiệu quả nhất để giúp nhân viên phát triển, xây dựng cách tư duy và hành vi mới.
– Biết cách sử dụng các công cụ và bảng biểu hỗ trợ quá trình Huấn luyện.
– Đưa ra các hành động cụ thể để xây dựng Văn hóa Huấn luyện tại nơi làm việc.