[HCM] Combo Online Marketing Cơ bản (IM Group)

Dân mù công nghệ nay hoàn toàn có thể nắm vững các tool Online marketing cùng với combo 4 khóa học Google cơ bản, Facebook cơ bản, Zalo cơ bản và hệ thống Kinh doanh online vận hành 1 người. Hỗ trợ cho đến khi học viên nắm vững kỹ năng và được học lại trọn đời.