[HCM-HN] Chữa lành bằng ngôn ngữ biểu tượng

2,000,000 1,500,000

Hình ảnh biểu tượng cho chính tôi
(Khám phá biểu tượng ẩn dấu của chính mình)
Khoa học về biểu tượng
(Học ngôn ngữ biểu tượng)
Biểu tượng trong chuyển động
(Cảm nhận sức mạnh của biểu tượng trên cơ thể)
Ảnh hưởng của biểu tượng lên cuộc sống…
(Khám phá cách sử dụng biểu tượng để nâng cấp cuộc sống, và đưa ra quyết định đúng đắn)
Yoga chữa lành
(Áp dụng ngôn ngữ biểu tượng lên cơ thể và kích hoạt chữa lành trên mọi cấp độ)